Masennussattuu.com

Nuorten masennukseen johtavia syitä on monia

Puberteetti on haastavaa aikaa, jonka aikana lapsesta kehittyy fyysisesti ja psyykkisesti aikuinen. Ikävuodet 12-22 muodostuvat vähittäisestä psykologisesta sopeutumisesta näihin ulkoisiin sekä sisäisiin muutoksiin. Tämän ajanjakson keskeisiä kehitystehtäviä ovat muun muassa vanhemmista irrottautuminen, turvan etsiminen ikätovereista vanhempien sijaan, sopeutuminen puberteetin aiheuttamiin fyysisiin muutoksiin ja oman seksuaali-identiteetin muodostuminen. On siis varsin ymmärrettävää, että monelle murrosikä on todella sekavaa ja haastavaa aikaa, joka puolestaan selittää sen, miksi tänä päivänä jopa joka viides nuori kärsii jonkinasteisesta mielenterveyshäiriöstä. Nuoret tuntevat itsensä usein ahdistuneiksi ja masentuneiksi ja ilmaisevat pahaa oloaan erilaisten käytös- ja päihdehäiriöiden myötä. Nuorten kehityksen tutkiminen on joissakin tapauksissa varsin haasteellista, sillä häiriintyneen ja normaalin nuoruusiän kehityksen piirteet ovat silloin tällöin luonteeltaan hyvin paljon toinen toistaan muistuttavia.

Alakuloisella nuorella voi olla todella huono mieli ja hän voi olla surullisen oloinen. Toisaalta nuori saattaa vaikuttaa siltä, ettei häntä kiinnosta mikään tai hän on uupuneen oloinen. Ohimenevä alakuloisuus on toki täysin normaalia ja siitä kärsii jokainen jossain vaiheessa elämäänsä, jotkut harvemmin, toiset useammin. Niin sanottu tavallinen alakulo ja masennus on kuitenkin hyvä osata erottaa toisistaan. On myös erittäin tärkeää, että asiaan puututaan kun nuoren normaali alakuloisuus tuntuu muuttuvan pistäkestoisemmaksi tai voimakkaammaksi, tai sen lisäksi esiintyy muita oireita ja normaalia arkea estäviä seikkoja. Tällöin kyse saattaa olla nuoren kärsimästä masennuksesta.

Nuoren masennus saatetaan huomata myös koulussa, sillä jatkuva alavire ja huono mieli aiheuttavat vaikeuksia keskittyä ja usein myös motivaatio saattaa olla täysin nollassa. Pahimmissa tapauksissa harrastukset tai jopa omat kaverit saattavat jäädä taka-alalla. Mikään ei enää tunnu kiinnostavan. Fyysisiin masennuksen oireisiin lukeutuvat usein nukahtamis- ja univaikeudet sekä muutokset ruokahalussa, jonka myötä teinin paino voi vaihdella suurestikin. Jotkut lihovat masennuksen seurauksena, toiset taas laihtuvat kuin silmissä. Kuten aikuistenkin kohdalla, myös nuoren masennusta epäillessä on aina varauduttava siihen mahdollisuuteen, että masennustiloihin saattaa liittyä myös itsetuhoisia ajatuksia. Tästä syystä on ensisijaisen tärkeää, että nuori itse tai hänen lähimmäisensä reagoivat myös lievempiin masennuksen oireisiin ajoissa.

Masennus ei ole omaa syytä

 

Masennukseen on monia mahdollisia syitä, mutta harvemmin kyse on kenestäkään tai mistään yksittäisestä tekijästä. Masennus ei koskaan ole omaa syytä. Useimmin nuorilla ihmisillä masennusta aiheuttavat erilaiset menetykset, kavereiden puuttuminen tai tutun kaveriporukan hylkääminen, kiusatuksi tuleminen tai laiminlyönti tai väkivalta. Myös vanhempien ero ja monenlaiset perheen sisäiset ongelmat saattavat syöstä nuoren masennuskierteeseen. Huomioida tulisi myös mahdollinen perimä, sairaudet tai päihteiden käyttö.

Päihteitä käytetään useimmiten hyvän olon tai niiden huumaavan vaikutuksen vuoksi, mutta masentunut nuori saattaa turvautua päihteisiin myös pahan olon tunteen tai ahdistuksen turruttamiseksi. Päihteistä alkoholi ja tupakka ovat yleisimpiä nuorten käyttämiä päihdeaineita ja ne aiheuttavat pahimmassa tapauksissa vakavia ja pysyviä haittoja sekä nuoren fysiikalle että psyykkeelle. Toisaalta nuoren riippuvuus voi kohdistua lähes mihin tahansa aineeseen tai koukuttavaan toimintaan, jonka avulla nuori pääsee pakenemaan ongelmiaan ja pahaa oloaan. Yksi yleistyvistä nuorten riippuvuuksista on pelaaminen ja yhä useampi vanhempi on huolestunut teini-ikäisen lapsensa pelaamisesta. Pelikonsolipelit ja erilaiset nettipelit, tarjoavat mielenkiintoista ja viihdyttävää ajanvietettä, tuoden suurimmaksi osaksi iloa ja kehittäen tiettyjen pelien kohdalla myös nuoren strategista ajattelua. Uhkapelien parista nuoret kuitenkin pysyvät useimmiten poissa, sillä lisensoidut ja luotettavat online-kasinot, joita listataan esimerkiksi tällä sivustolla, valvovat pelaamisen ikärajoja tarkasti. Ei käy kuitenkaan kieltäminen, että esimerkiksi korttipelit voivat olla hyödyllisiäkin nuoren päättelykyvylle, sillä ne vaativat usein sekä matemaattista ymmärrystä että strategian hyödyntämistä. Joissakin tapauksissa pelaaminen ja netin liiallinen käyttä voivat mennä liian pitkälle, vieden jo suurimman osan nuoren päivästä, jolloin energiaa harvemmin riittää mihinkään muuhun.

Vanhempien on kuitenkin, erityisesti nuoren ollessa alaikäinen, pohdittava, mikä on kohtuullista pelaamista ja pyrittävä sekaantuumaan liialliselta tuntuvaan pelaamiseen, ennen kuin pelaamisesta tai netin käytöstä syntyy riippuvuus. Liiallinen pelaaminen ja liika netissä vietetty aika tuovat mukanaan haittoja, jotka saattavat vaikuttaa hyvinkin negatiivisesti kehittyvään yksilöön. Fyysiset oireet kuten väsymys ja unettomuus ovat selkeimmin havaittavissa olevia oireita, joihin tulisi jo puuttua, sillä pitkäkestoinen unenpuute ja vuorokausirytmin kärsiminen saattaa altistaa nuoren masennukselle.

Oli masennuksen taustalla mikä tahansa, nuoren oireiluun on pyrittävä puuttumaan ja apua tarjoamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Niin päihteiden kuin netinkin käytön kohdalla nuorten käyttäytyminen voi kehittyä paljon aikuisia nopeammin vakavaksi ongelmaksi.

Privacy Policy