Masennussattuu.com

Apua itsemurha-ajatuksiin

Itsemurha eli oman hengen riistäminen on Suomessa nuorten miesten yleisin kuolinsyy, jolla on yhteiskuntaan suuri vaikutus. Läheisen itsemurhaa jää vuosittain suremaan liki 10 000 suomalaista. Itsemurhien määrä on kuitenkin jo vuosia ollut jatkuvassa laskussa, ja niiden aiheuttama kuolleisuus onkin vähentynyt viimeisen 15 vuoden aikana 40 prosenttia.

Läheisen ihmisen itsemurhaa seuraa traumaattinen kriisi, ja toipuminen on pitkällinen prosessi. Seurauksena voi olla masennusta, itsetuhoisia ajatuksia sekä lamautumista ja läheisistä eristäytymistä. Surevien läheisten välille kehkeytyvät ristiriidat ovat niin ikään yleisiä. Surun rinnalla ilmenee usein syyllisyyttä tapahtuneesta. Läheisen itsemurha olisikin tärkeä pystyä hyväksymään tapahtumana, johon vaikuttivat erilaiset psykologiset, biologiset, yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja kulttuurilliset tekijät.

Synkät ajatukset kuuluvat elämään – pitkittyneinä ne kertovat avun tarpeesta

Itsemurha-ajatukset eivät ole lainkaan epätavallisia, sillä niitä on jossakin elämänsä aikana ollut noin kuudesosalla väestöstä. Suurimmalla osalla itsemurhaa ajatelleista kyse on kuitenkin nopeasti ohimenevistä ajatuksista, jotka eivät etene varsinaiseen suunnitteluun asti. Itsemurhaan liittyvät ajatukset ja suunnitelmat sekä itsetuhoinen käytös, esimerkiksi viiltely tai ihon polttaminen, ovat aina selviä merkkejä avun tarpeesta. Tällaisten ajatusten kanssa ei koskaan saisi jäädä yksin.

Itsemurha-ajatusten taustalla on useimmiten halu ja tarve päästä eroon jo pitkään jatkuneesta tuskaisasta olotilasta. Takana voi olla voimakasta masennusta, päihtymystilaa tai akuuttia ahdistusta. Ne kaikki ovat tekijöitä, joihin on mahdollista vaikuttaa ja jotka yleensä muuttuvat ajan kuluessa. Tämän ansiosta hyvin suuri osa itsemurhaa jossain elämänsä vaiheessa harkinneista pääseekin ajatuksistaan ennemmin tai myöhemmin eroon, kun elämä alkaa taas tuntua elämisen arvoiselta. Tämä voi vaatia aikaa, mutta toivoa on aina.

Ongelmat ovat ratkaistavissa

Elämän tuntuessa vaikealta saattaa itsemurha tuntua ainoalta mahdollisuudelta poispääsyksi tukalasta tilanteesta. Kyse ei useinkaan ole siitä, että tahtoisi todella kuolla, vaan muita vaihtoehtoja ei vain tunnu olevan näköpiirissä elämän ja tulevaisuuden tuntuessa toivottomalta. Apu ja tuki tällaisessa tilanteessa voivat hyvin ehkäistä aikeet. Asiat eivät ole niin ylitsepääsemättömiä kuin miltä ne itsemurhaa harkitsevan mielessä voivat tuntua. Tilanne voi olla täysin erilainen jo lyhyenkin ajan päästä. Uudelleen aloittaminen saattaa kuitenkin tuntua haastavammalta kuin ajatuksena yksinkertainen luovuttaminen.

Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia, muista, että:

  • Itsemurha on aina lopullinen ratkaisu väliaikaiseen ongelmaan.
  • Masentuneisuus vaikuttaa mieliimme usein niin, että näemme asiat hetkellisesti hyvin kapeasta näkökulmasta käsin. Vain viikkoa tai kuukautta myöhemmin tilanne saattaa olla täysin erilainen.
  • Suurin osa itsemurhaa aikanaan harkinneista ihmisistä tuntee kiitollisuutta ja onnellisuutta siitä, että on vielä elossa. Omat itsetuhoiset ajatukset saattavat järkyttää jälkeenpäin, kun apua on löytynyt ja vaikeasta tilanteesta päässyt irti. Toiveena ei ehkä missään vaiheessa ollut kuolema, vaan ainoastaan kivun tunteen päättäminen.

Puhuminen helpottaa usein

Itsemurhaa harkitsevalle kaikkein tärkeintä on päästä puhumaan jonkun kanssa, sillä tällaisessa tilanteessa ei pitäisi koskaan yrittää pärjätä yksin. Apua on haettava välittömästi. Itsetuhoiset ajatukset väistyvät useimmiten asianmukaisen hoidon edetessä.

Jos ajattelet itsemurhaa, hakeudu heti puhumaan tuntemuksistasi jonkun kanssa. Vaihtoehtoja on olemassa useita:

  • Keskustele perheenjäsenten tai ystävien kanssa. Jo perheen tai vaikkapa läheisen työkaverin kanssa puhumisesta voi olla itsemurha-ajatusten tai masennuksen keskellä huomattavaa apua.
  • Keskustele tukihenkilön kanssa. Vaikeista asioista puhuminen ei ole kaikille luontevaa perheen, ystävien tai muiden läheisten kanssa. Keskustelu ja avautuminen voi olla helpompaa, kun kuuntelijana on täysin vieras ja ulkopuolinen henkilö. Koulutetun, vapaaehtoisen tukihenkilön löytää esimerkiksi paikalliseen mielenterveysseuraan yhteyttä ottamalla.
  • Keskustele lääkärin kanssa. Jos masennus ja itsemurha-ajatukset ovat pitkäaikaisia, kyseessä on mitä luultavimmin kliininen depressio. Kyseessä on lääketieteellinen sairaus, jonka hoitoon tarvitaan terapiaa sekä mahdollisesti lääkitys. Lähetteen terapiaan saa lääkäriltä.
  • Juttele seurakunnan työntekijälle tai kuraattorille. Ammattiapua on saatavilla sitä hakevalle. Moni saattaa kaivata nimenomaan hengellistä apua, jota saa kääntymällä seurakunnan työntekijöiden puoleen. Papeille ja diakoniatyöntekijöille voi kertoa ajatuksiaan, ja he osaavat myös auttaa tarvittaessa eteenpäin. Itsemurha-ajatusten kanssa painiskeleva nuori voi mennä esimerkiksi koulukuraattorin tai -psykologin juttusille.

Akuuttia apua on tarjolla

Kriisiapua itsemurha-ajatuksiin tai itsetuhoisiin impulsseihin voi hakea oman alueen terveyskeskuksesta soittamalla tai paikan päällä käymällä. Toisinaan suurin ahdistus saattaa ajoittua yöaikaan, jolloin apua saa terveyskeskuspäivystyksestä tai yleisestä hätänumerosta 112. Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin palvelee numerossa 010 195 202 arkisin kello 09.00–07.00, viikonloppuisin ja juhlapyhinä puolestaan päivystetään kello 15.00–07.00.

Kriisipuhelin tarjoaa helpotusta henkiseen hätään keskustelun kautta. Päivystäjän kanssa voi keskustella omasta tilanteestaan ja etsiä yhdessä ratkaisuja itsemurha-ajatusten helpottamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. Puhelimeen voi soittaa nimettömänä.

Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskus Helsingissä tarjoaa lyhytkestoista keskusteluapua myös kasvokkain. Vastaanotolle ei tarvita lähetettä, ja käynnit ovat maksuttomia. Kriisikeskuksen työntekijät ovat kriisityön koulutuksen saaneita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Helsingin SOS-kriisikeskus, Kuopion kriisikeskus sekä Kriisikeskus Mobile Seinäjoella tarjoavat lisäksi keskusteluapua ja tukea itsemurhayrityksen jälkeen. Keskustelun tavoitteena on uusien itsemurhayritysten ehkäisy ja itsemurha-alttiuden vähentäminen.

Privacy Policy